"МБАЛ"Проф.Д-р К.Чилов"-ЕООД обявява предложение за места за специализанти, финансирани от държавата за 2024г.

Съгласно чл.44 ал.1 от Наредба №1 от от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването МБАЛ "Проф.Д-р Константин Чилов"-ЕООД -гр.Мадан обявява предложение за  места за специализанти финансирани от държавата  за 2024г. както следва:

1.Лекар- специализант по Акушерство и гинекология-      1 място;

2.Лекар- специализант по Клинична лаборатория-            1 място;

3.Лекар- специализант по Нервни болести -                       1 място;

4.Лекар- специализант по Образна диагностика-               1 място;

5.Лекар -специализант по Ушно-носно-гърлени болести  -  1 място;

6.Лекар -специализант по Хирургия -                                  1 място;

Лицата, които биха желали да кандидатстват за предложените специализантски места, заявяват това писмено

 в Административен отдел на МБАЛ "Проф.Д-р Константин Чилов"-ЕООД -гр.Мадан -Личен състав в срок  до 10.04.2024г.

Заемането на длъжността се извършва, след провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда чрез писмен изпит и събеседване. При одобрение на предложението от страна на Министерство на Здравеопазването конкурсът ще бъде обявен в периода от 15 август до10 септември 2024г., а обучението на специализанта ще започне преди края на месец Октомври 2024г.

Необходими документи за допускане до конкурса са:

Копие от документ за самоличност;

Копие от диплома за придобита от кандидата професионална квалификация;

Удостоверение за членство в Български лекарски съюз

Рубрика: