ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА И ХЛЯБ ЗА МБАЛ"ПРОФ.Д-Р К.ЧИЛОВ"ЕООД ГР.МАДАН

Доставка на готова храна и хляб за лежащо болни пациенти на МБАЛ "Проф.д-р К.Чилов" ЕООД гр.Мадан

По едно ядене за закуска, обяд и вечеря, изготвени по предварителна заявка от Възложителя.

Храната да се приготвя по диети и да бъде разнообразна, съобразена с нормите на болничното хранене, приготвена по "Сборник рецепти за диетични ястия за заведения за обществено хранене и лечебно-профилактичните заведения."

Срок за получаване на оферти ще се приемат до 19.06.2019г. вкл. до 16.00часа.

ДОСТАВКА НА ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА МБАЛ"ПРОФ.Д-Р К.ЧИЛОВ" ЕООД ГР.МАДАН

Достака на общи  медицински консумативи за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р К. Чилов" ЕООД   гр. Мадан

ДОСТАВКАТА Е КОМПЛЕКСНА, БЕЗ ОБЯВЕНИ ПОЗИЦИИ!

ДОСТАВКА НА ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА МБАЛ"ПРОФ.Д-Р К.ЧИЛОВ" ЕООД ГР.МАДАН

Доставка на общи медицински консумативи за Многопрофилна болница за активно лечение "Проф.д-р К.Чилов" ЕООД гр.Мадан.

Доставените медицински консумативи да отговарят на изискванията на ЗМИ и да са произведени в страни от Европейския съюз.

ДОСТАВКА НА ПЕЛЕТИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА МБАЛ "ПРОФ.Д-Р К.ЧИЛОВ" ЕООД ГР.МАДАН

Доставка на пелети за отопление за МБАЛ "Проф.д-р К.Чилов" ЕООД гр.Мадан.

Доставка на пелети по видове - от широколистна или иглолистна дървесина .

- цени в летния период с включен транспорт до гр.Мадан за 1 тон.

- цени в зимен период с включен транспорт до гр.Мадан за 1 тон

Доставката на пелети да става на здрави карго палети. Всеки чувал да съдържа информация, относно следните характеристики: Обща влага,работна; пепел; сяра;обемно тегло и топлина на изгаряне.

ДОСТАВКА НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ ЗА МБАЛ "ПРОФ.Д-Р К.ЧИЛОВ"ЕООД ГР.МАДАН

ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА НА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ"ПРОФ.Д-Р К.ЧИЛОВ"ЕООД ГР.МАДАН

ДОСТАВКА НА ЕХОГРАФ , РОП № 9077430

Доставка на ехограф:

 

- Система с изцяло дигитална и паралелна обработка на сигнала;

- LED плосък дисплей с размер > 21“, резолюция ≥ 1920 х 1080, ъгъл на

визуализиране ≥ 178о, накланяне ≥ 15о и въртене ≥ ±80о;

- Консумация на електроенергия не повече от 600VA с включени периферни устройства;

- Електронно управляеми активни конектори за включване на мултичестотни фазови, конвексни и линеарни трансдюсери, без писалков тип: минимум 4 броя;

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА И ХЛЯБ ЗА ЛЕЖАЩО БОЛНИ ПАЦИЕНТИ

1.Доставка на готова храна и хляб за лежащо болните, по едно ядене за закуска , обяд и вечеря.

Храната да бъде приготвена : за закуска от 06.30 до 07.00часа; за обяд от 11.00 до 12.00часа и за вечеря от 16.30 до 17.30часа.

Храната да бъде разнообразна, като се спазва грамажа на порциите и вкусовите качества, съобразени с нормите на болничнато хранене и диетите.

 

2.Критерии за оценка: най-ниска цена

3.Офертите да се представят до 06.06.2018г. до 16.00часа в Административен отдел на болницата, ІІ-ри етаж.

ДОСТАВКА НА ПЕЛЕТИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА МБАЛ "ПРОФ.Д-Р К.ЧИЛОВ" ЕООД ГР.МАДАН

Доставка на пелети за отопление за МБАЛ "Проф.д-р К.Чилов" ЕООД гр.Мадан.

Доставка на пелети по видове - от широколистна или иглолистна дървесина .

- цени в летния период с включен транспорт до гр.Мадан за 1 тон.

- цени в зимен период с включен транспорт до гр.Мадан за 1 тон

Доставката на пелети да става на здрави карго палети. Всеки чувал да съдържа информация, относно следните характеристики: Обща влага,работна; пепел; сяра;обемно тегло и топлина на изгаряне.

ДОСТАВКА НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ ЗА МБАЛ "ПРОФ.Д-Р К.ЧИЛОВ"ЕООД ГР.МАДАН

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група на ниско напрежение.

ДОСТАВКА НА ПЕЛЕТИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА МБАЛ "ПРОФ.Д-Р К.ЧИЛОВ" ЕООД ГР.МАДАН

ДОСТАВКА НА ПЕЛЕТИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА МБАЛ "ПРОФ.Д-Р К.ЧИЛОВ" ЕООД ГР.МАДАН

Страници

Subscribe to МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ МАДАН RSS