УПРАВИТЕЛ

Управител д-р Стефан Хаджиев

 

Публикувано от Anonymous (непроверено) на Вт., 15/03/2016 - 08:11

 

Завършва медицина през 1983 год. в МУ гр. Пловдив
Започва работа в МБАЛ ”Проф. д-р К.Чилов” ЕООД гр. Мадан през 1983 г.
Специализира УНГ болести и придобива специалност през 1988 г. Началник УНГ отделение от 1988 г. до 1997 г.
От 1997 г. е Управител на МБАЛ ”Проф. д-р К.Чилов” ЕООД гр. Мадан. Притежава сертификати и удостоверения за професионална квалификация по: “Здравен мениджмънт”; “Основи на болничното управление”; “Правна политика, икономика, мениджмънт и информатика в здраве-опазването”; “Ендоскопска и микрохирургия на носа и синусите”; “Микроларингохирургия”; “Аудиология и отоневрология”.