ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА И ХЛЯБ ЗА МБАЛ"ПРОФ.Д-Р К.ЧИЛОВ"ЕООД ГР.МАДАН

Доставка на готова храна и хляб за лежащо болни пациенти на МБАЛ "Проф.д-р К.Чилов" ЕООД гр.Мадан

По едно ядене за закуска, обяд и вечеря, изготвени по предварителна заявка от Възложителя.

Храната да се приготвя по диети и да бъде разнообразна, съобразена с нормите на болничното хранене, приготвена по "Сборник рецепти за диетични ястия за заведения за обществено хранене и лечебно-профилактичните заведения."

Срок за получаване на оферти ще се приемат до 19.06.2019г. вкл. до 16.00часа.

Офертите ще се отварят на 20.06.2019г. от 14.00часа в Заседателната зала на болницата - ІІ-ри етаж.

Критерии за оценка: Най-ниска цена.